Senior Business Controller

De organisatie

Alliander is een samenwerkingsverband van diverse bedrijven (waaronder Liander en Qirion ) die elk een unieke rol spelen in de energietransitie. In totaal werken ruim 8000 gepassioneerde collega’s aan een betere toekomst.  De organisatie streeft ernaar om tegen 2030 klanten oplossingen te bieden die passen bij een betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem. Dit streven heeft als doel niet alleen de energietransitie te faciliteren maar ook te versnellen, met als uiteindelijk doel Nederland tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De strategie schetst de route die gevolgd moet worden om deze doelen te bereiken en benadrukt de noodzaak van samenwerking met anderen omdat dit een gezamenlijke inspanning vereist.

Finance draagt bij aan de realisatie van de visie van Alliander door het leveren van nauwkeurige financiële analyses en inzichten. Deze ondersteunen strategische besluitvorming, operationaliseren van strategie en investeringen die nodig zijn voor een duurzame energietoekomst. Geavanceerde financiële modellering en forecasting helpen de risico's te identificeren en kansen te benutten en zorgen voor een solide financiële basis voor de uitvoering van de plannen en het behalen van de doelstellingen.

Het functieprofiel

De Senior Business Controller Kleinverbruik rapporteert aan de Directeur Business Control Realisatie en is volwaardig lid van twee Management Teams. Daarnaast speel je ook een belangrijke rol in het transformatieproject Fit4Future (SAP transformatie). 

De functie valt binnen de realisatieketen Kleinverbruik, welke verantwoordelijk is voor de aansluitingen en meters van kleinverbruik klanten (particulier en MKB) en voor het klantcontact dat daarbij hoort. 

Je stuurt hiërarchisch een team aan van twee Business Controllers en daarnaast geeft je functioneel leiding aan twee Financial Controllers Kleinverbruik en de Informatie Analisten en BI Specialisten van Reporting House Kleinverbruik (18 fte). Daarnaast ben je PO en verantwoordelijk voor het bepalen van richting en prioriteiten van ICT-wensen om de transformatie te faciliteren. Je draagt verantwoordelijkheid voor de financiële besturing van Kleinverbruik en weet in een complexe matrix organisatie vanuit financieel oogpunt sturing te geven aan de strategie. Daarbij kijk je niet alleen naar het organisatieonderdeel waarbinnen jouw rol valt, maar ook naar alle stappen die daaraan voorafgaan, waar andere afdelingen bij betrokken zijn. Je draagt zorg voor het inrichten, optimaliseren en aansturen van de bedrijfseconomische- en rapportage processen. Het doel hiervan is, vanuit een bedrijfseconomische invalshoek, optimale ondersteuning te bieden aan de besluitvormingsprocessen en een bijdrage te leveren aan een professionele bedrijfsvoering.

“De energietransitie is onmogelijk, zonder jou. Hoewel het exacte beeld van het energiesysteem in 2050 nog niet volledig duidelijk is, is het zeker dat netwerken moeten worden versterkt, uitgebreid en efficiënter worden benut. We bewegen weg van traditionele energiebronnen zoals gascentrales naar een diversificatie van lokale bronnen zoals wind- en zonne-energie. Dit vereist nauwe samenwerking tussen overheid, markt en netbeheerders.”

Het gewenste kandidaatprofiel

 • Beschikt over een afgeronde WO-opleiding;
 • Je hebt ruime ervaring in een senior Finance rol. 10 jaar relevante ervaring;
 • Je hebt ervaring binnen de energiesector of vergelijkbare complexe/matrix organisaties.
 • Heeft affiniteit met de energiesector, duurzaamheid en/of techniek; 
 • Je bent analytisch en conceptueel sterk;
 • Je observeert, analyseert, doorziet en bent doortastend;
 • Je bent in staat je onafhankelijk en kritisch op te stellen staat stevig, begrenst en kan omgaan met weerstand met behoud van verbinding;
 • Je bent daadkrachtig in het nemen van besluiten, ook wanneer nog niet alle informatie voorhanden is, en laat je niet van de wijs brengen als omstandigheden veranderen;
 • Je beschikt over een hoge mate van zelfreflectie en lerend vermogen. Je denkt buiten de kaders en helpt mee in de duurzame ontwikkeling van zowel medewerker als organisatie;
 • Je bent instaat om snel complexe situaties te overzien en vanuit daar keuzes te maken.
   

Heb je interesse?

Wil je meer weten over de functie of het uitgebreide functieprofiel ontvangen neem dan contact op met Laura.

Referentie: LIG06419