Finance Director

Finance Director

Organisatie

Onze opdrachtgever is een hard groeiende, internationaal opererende IT organisatie en deelneming van Private Equity. De organisatie is actief in meerdere Europese landen en is de afgelopen jaren zowel autonoom als door meerdere overnames sterk gegroeid. Gepaard met deze groei is er een groeiende behoefte om processen te bouwen en te structureren zodat er meer uniformiteit en adequatere stuurbaarheid ontstaat. Ook creëert dit een uitdagende omgeving waarbij steeds strengere eisen aan financiële processen gesteld worden, alsmede dat financiële afdelingen van overgenomen bedrijven geïntegreerd en geharmoniseerd moeten worden.

Het bedrijf heeft een cultuur die energie en professionaliteit ademt. Een mooie combinatie van het snelle schakelen en aanpassen van een scale up en een zeer hoge mate van dienstverlening. Dit drijft de groei van de onderneming en moet een nieuwe Finance Director ook absoluut aanspreken.
 


Finance Director positie

De Finance Director Nederland is onderdeel van het management team in Nederland en daarmee medeverantwoordelijk voor de strategie en het behalen van de organisatiedoelstellingen. De Finance Director rapporteert aan de CFO en zal vorm gaan geven aan de uitvoering van de geformuleerde doelstellingen. De Nederlandse activiteiten maken voor ruim 50% deel uit van de groep. De Finance Director is primair verantwoordelijk voor het juist voeren van de financiële processen in Nederland én daarnaast ook voor België. De formele verantwoordelijkheid voor de Belgische operatie ligt (nu nog) bij de CFO, hij is ook onderdeel van het Belgische MT. De operationele uitvoering en afstemming zal echter door de Finance Director gebeuren. 

De Finance Director geeft leiding aan en coacht de 8-koppige financiële afdeling in Nederland (7) en België (1) en begeleidt de medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Samen met de afdeling werk je aan het snel, juist en efficiënt produceren van maandelijkse cijfers en de daarop gebaseerde rapportages, die op groepsniveau geconsolideerd worden. 

Huidige situatie
De financiële afdeling in Nederland is relatief operationeel en hands on van aard. Er is behoefte om meer structuur te brengen in financiële processen om meer grip te krijgen op de cijfers. Daarbij is het noodzakelijk dat het team in staat is om de dagelijkse operatie te runnen en op basis van insights en analyses meerwaarde kan brengen aan de business partners. Het team is daarbij jong (gemiddelde leeftijd rond de 30) waardoor een nieuwe Finance Director leiderschap moet tonen om de gewenste transitie in te kunnen zetten. 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
De Finance Director is verantwoordelijk voor het rapporterings-, budget- en control proces van de organisatie en de financiële integratie van overgenomen bedrijven. Kern van de werkzaamheden vormt het verzamelen, analyseren en rapporteren van financiële informatie ten behoeve van het (bij)sturen van de organisatie door het management, waar hij of zij deel van uitmaakt. 

 • Managen en coachen van het finance team;
 • Verantwoordelijk voor een tijdige en accurate maand-, kwartaal- en jaarafsluiting;
 • Verantwoordelijk voor analyses en beoordeling van geconsolideerde cijfers;
 • Managen en ondersteunen in de creatie van het jaarlijks geconsolideerd budget;
 • Het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van, voornamelijk, financiële informatie en KPIs ten behoeve van het (bij)sturen van de organisatie door het management; 
 • Consolideren van alle financiële rapportages van de entiteiten binnen Nederland en België; 
 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie in Nederland en België; 
 • De nadruk ligt op financial accounting, maar het business control aspect is zeker niet minder belangrijk; je speelt een rol in marge-analyse per klant/product, de voor- en nacalculatie van projecten, analyses van kostenplaatsen/afdelingen en het analyseren van de cash flow;
 • Controle en overzicht over AR, AP, capex, en personeelsbezetting;
 • Verantwoordelijk dat alle fiscale en juridische verplichtingen worden nagekomen in alle ondernemingen;
 • Uitvoeren van verbetertrajecten op het gebied van facturering, debiteurenbeheer en accounting; 
 • Financieel begeleiden en mede uitvoering geven aan de groei van de onderneming en invulling geven aan de implicaties die dit heeft op de organisatie (i.e. risicobeheersing, workflow, optimalisatie, liquiditeit bewaking); 
 • Post acquisitie integratie van overgenomen bedrijven; 
 • Periodieke activiteiten ten behoeve van de salarisadministratie, verzekeringen en benefits;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren, signaleren en informeren van het managementteam en de directie;
 • Je treedt op als contactpersoon voor interne/externe audit en overheidsinstanties.
   


Profiel geschikte kandidaat voor positie van Finance Director

De Finance Director is cijfermatig sterk en is kritisch ten opzichte van de cijfers die in de administratie staan. Hij of zij daagt de medewerkers uit om secuur te werken en verbetert de financiële processen om efficiënt en betrouwbaar de cijfers te leveren. Op basis van de cijfers draagt de Finance Director zorg voor rapportages die het management ondersteunen bij de bedrijfsvoering. 

Verder is de Finance Director bezig met het bewaken van het budget en zal aandringen op bijsturen indien nodig. Hiervoor staat de Finance Director stevig in de schoenen en kan tegengas geven aan andere leden van het management team.

Harde criteria

 • Afgeronde relevante economische opleiding op minimaal WO-niveau; 
 • Minimaal 8-10 jaar relevante werkervaring;
 • Goede kennis en affiniteit met financiële verslaglegging en rapportage;
 • Uitstekend analytisch vermogen en cijfermatig inzicht;
 • Sterke affiniteit/ relevante werkervaring in een IT dienstverlenende omgeving; internationale werkervaring is een pre;
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Sterke kennis van Excel. Ervaring met het implementeren van ERP-systemen is een pré.


Zachte criteria

 • Ontwikkelt en onderhoudt op financieel gebied de visie en strategie;
 • Motiveert, coacht, stuurt en beoordeelt de medewerkers van de finance afdeling;
 • Proactief, hands-on, flexibel, zelfstartend, nieuwsgierig, ondernemend, betrokken en energieke teamplayer. Tevens ben je financieel “on the ball”; 
 • ‘Embrace change’;
 • Brede business Finance focus; 
 • Je bent bekend met een organisatie die ondernemend handelt, en waar een uitdagende, dynamische en ongewone setting van toepassing is;
 • Sterke communicatieve- en presentatie vaardigheden.

Locatie

Utrecht


salaris

€100k+