Analyst Corporate Finance

Analyst Corporate Finance

Organisatie

Voor het corporate finance team van onze opdrachtgever, een vooruitstrevend en toonaangevend grondstoffen- en energiebedrijf, zijn we op zoek naar een Analyst Corporate Finance.

 

De organisatie is in beweging en onderneemt veel initiatieven om de doelstellingen van de aandeelhouders (de gemeenten) te behalen op het gebied van duurzaamheid, duurzame energie, etc. Alle business cases en initiatieven bedacht vanuit de verschillende Business Units komen langs het bureau van Corporate Finance.


Functie omschrijving

Als Analyst Corporate Finance houdt je je bezig met het analyseren, beoordelen en verbeteren van de business cases. Denk hierbij aan initiatieven tot het neerzetten van nieuwe innovatieve productie faciliteiten (bijv. op het gebied van recycling), maar ook voor het opwekken van geothermie, het neerzetten van een windenergie of zonne-energiepark, etc. Dit gebeurt ook vaak in joint ventures.

Het uitgangspunt voor de werkzaamheden is de opbouw van een solide financieel en juridisch/fiscaal fundament dat recht doet aan de compliance vereisten van de organisatie en zowel ondernemings- als project specifieke risico’s en kenmerken in kaart brengen. De Analyst Corporate Finance rapporteert aan de Corporate Finance Manager en heeft stakeholders op veel verschillende senioriteit niveaus.

 

Resultaatgebieden

 

Je adviseert directie en management bij het beheersen en optimaliseren van de financiële positie en ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten. In het bijzonder t.a.v. projecten, fusies en overnames en (her)financieren van ondernemingsactiviteiten, zodanig dat:

 

 • Begrotingen, winstprognoses en andere financiële gegevens zijn geanalyseerd opdat bruikbare informatie kan worden verschaft over de winstgevendheid, solvabiliteit, stabiliteit en liquiditeit van de bedrijfsactiviteiten
 • Actief wordt gezocht naar externe ontwikkelingen en interne trends om de financiële positie te evalueren en te vergelijken met de markt
 • Ondernemingsplannen van de projecten volledig passen binnen  de financieringsstrategie. Daarnaast evaluatie van investeringsvoorstellen actieve ondersteuning van projectleiders bij het maken van juiste financieringsbeslissingen
 • Financiële risico’s tot een minimum beperkt en/of gesignaleerd zijn zodat tijdig actie ondernomen kan worden
 • Goede kennis van de financiële markt aanwezig is zodat adequaat over financieringsoplossingen en structurering kan worden besloten
 • Transacties m.b.t. het aantrekken of uitzetten van geld met geldhandelaars en/of banken zijn afgesloten
 • Conform de planning- en controlecyclus wordt gerapporteerd over de treasury positie.

 

Gedragsprofiel

 

De Analyst Corporate Finance heeft een duidelijke en aansprekende visie op het algehele financieel-economische beleid van de organisatie en is in staat de wijze van sturing daarop overtuigend uit te dragen en geaccepteerd te krijgen. Daarnaast ben je in staat actief te participeren in de verkenning van tactische en strategische onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

 

De Analyst Corporate Finance heeft een expert rol op het gebied van:

 

 • De financiële positie en het risico/rendement profiel van de bedrijfsactiviteiten
 • Het opstellen van business cases bij de uitbreiding van activiteiten en waarderingen i.g.v. fusies/overnames
 • Financiering van de onderneming en onderliggende activiteiten

Communicatie over financiële modellen doet de Analyst Corporate Finance op een duidelijke en onderbouwde wijze als dé sparringpartner voor directie en management op het gebied van financiële vraagstukken.


Profiel geschikte kandidaat

Business skills

 • Ondernemerschap
 • Integriteit
 • Actieve belangstelling voor ontwikkelingen in de externe omgeving
 • Communicatie- en presentatievaardigheden.

Kennis & Ervaring

 

Academisch werk- en denkniveau , ten minste 7-10  jaar relevante  werkervaring in de branche.

 

Level skills

 

Conceptueel vermogen: Doorzien van relaties en verbanden om inzicht te krijgen in complexe situaties, problemen en processen, abstracte problemen kunnen oplossen en abstracte vraagstukken kunnen omzetten naar concrete resultaten, waardoor nieuwe denkwijzen, structuren en ideeën ontstaan.

 

Overtuigingskracht: Anderen voor standpunten proberen te winnen en draagvlak creëren. Doseert de juiste argumenten en brengt deze goed getimed naar voren. Is op voorhand op de hoogte van de mogelijke tegenargumenten en bezwaren..

 

Besluitvaardigheid: Bereid zijn om na afweging keuzes te maken en daarnaar te handelen, het tijdig nemen van beslissingen –ook op basis van beperkte informatie- en het accepteren van de consequenties en mogelijke risico.

 

Job skills

 

Samenwerken: respecteert ervaringen en bijdragen uit andere (vak-)gebieden en probeert daar bij aan te sluiten. Toont interesse voor andere meningen dan de eigen en probeert actief een gemeenschappelijke basis te vinden.

 

Onafhankelijkheid: Onafhankelijkheid ten opzichte van klanten of afnemers. Heeft als adviseur een eigen mening over de beste oplossing voor de klant en brengt die op een niet dwingende manier naar voren. Laat zich door de klant niet verleiden iets te leveren waar hij zelf niet achter staat.

 

Organisatie sensitiviteit: zich bewust tonen van keuzes, weet voor de eigen organisatie relevante informatie aan de juiste personen door te spelen, weet welke personen formeel en informeel invloed hebben op het nemen van beslissingen.


Locatie

Noord-Holland


salaris

Marktconform